Podmienky služby

Podmienky služby SoftwareHosting.sk DEPOT


  • používanie služby SoftwareHosting.sk DEPOT je do odvolania bezplatné.
  • dáta odoslaná v zásielke sú uložená v rámci služby SoftwareHosting.sk DEPOT na dobu najviac 480 hodín.
  • maximálny objem dát uložených v jednej zásielke nesmie presiahnuť 250 MB.
  • (cs)v rámci služby SoftwareHosting.sk DEPOT je zakázáno ukládat nelegální software, seznamy kreditních karet a ostatní data, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony Slovenska či dalších zúčastněných států nebo autorským právem; provozovatel služby, spoleenost Sprinx Systems, a.s. si vyhrazuje právo takové soubory smazat a/nebo je jako důkazní materiál v případném soudním sporu. Společnost Sprinx Systems, a.s. nenese jakýmkoli způsobem odpovědnost za tato nahraná data, odpovědnost za tato data nese v plné míře odesílatel zásilky. Pro tyto účely evidujeme e-mail a IP adresu odesílatele.
  • (cs)provozovatel služby, společnost Sprinx Systems, a.s. nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/ze služby SoftwareHosting.sk DEPOT či po dobu jejich umístění ve službě.
  • (cs)provozovatel služby, společnost Sprinx Systems, a.s. se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelú služby jinak než pro zaslání informací o službách poskytovaných společností Sprinx Systems, a.s. nebo společností patřících do skupiny Sprinx. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.
  • tieto podmienky platia pre komerčnú (platenú) verziu služby profiDEPOT

V Bratislave, dne 1.5.2016
Sprinx Systems, a.s.